Skip to content

Jag motionerar

mars 27, 2011

Jag Vi har skrivit en motion till Centerstudenters förbundsstämma, en motion som är partipolitiskt navelskåderi i den högre skolan. Inte desto mindre är det enligt mig en ganska viktig fråga för att skapa en bättre interndemokrati och en mer levande idédebatt. Motionen kommer även publiceras på Centerstudenters Uppsalas nyligen startade hemsida.

Motion rörande årliga stämmor för Centerpartiet

Centerpartiet är ett stort folkrörelseparti. Vi är därför ett parti som har ett behov av många och täta mötesformer, och forum för utbyte av politiska idéer, där medlemmarna känner att de kan göra avtryck i utformningen av vår politik för Sverige om omvärlden.

Centerpartiet är också ett parti som under föregående mandatperiod har tvingats hantera en rad politiskt känsliga frågor, som har haft starka ideologiska dimensioner.

Med detta finns det ett uppdämt behov av en förnyad – och kontinuerligt levande -ideologisk debatt. I likhet med valanalsgruppens rapport instämmer vi i åsikten att Centerpartiets förnyelse har stannat av under arbetet med att bära upp regeringsmakten.

Detta faktum är måhända en förståelig baksida av att inneha regeringsmakten, men som parti har vi möjlighet att både ta ansvar för Sverige och vara ett starkt idéburet parti med en levande debatt om vi vill. Av denna anledning ser vi det som högst önskvärt att Centerpartiet återinför traditionen att årligen genomföra partistämmor. Detta skulle göra meningsutbytet och debatten kontinuerligt levande på ett sätt som inte går att åstadkomma med riksstämmor vartannat år.

Alla riksdagspartier får svårare att nå ut med budskap till väljare i mediebruset. Ett av få tillfällen då fokus ligger på oss som parti – och vår gröna och liberala ideologi – är i samband med stämmor. Att genomföra stämmor en gång per år ger Centerpartiet uppmärksamhet, gagnar vår interna debatt, och skulle ge medlemmar större möjlighet och känsla att de kan påverka partiets färdriktning. Vi ser det inte minst som viktigt att förankringen för politiken är stark bland medlemskåren när vi innehar regeringsmakten.

Trots minskat röststöd i riksdagsvalet, och därmed minskade intäkter, är Centerpartiet ett av världens rikaste partier. Vi har därmed finansiella möjligheter att genomföra stämmor årligen om vi så finner önskvärt.

Vi yrkar därför

Att Centerstudenter uttalar och verkar för att Centerpartiet återinför årliga partistämmor med start från 2012,

Att Centerstudenter skickar motionen vidare till Centerpartiets partistämma i Åre 2011,

Att Centerpartiet återinför årligt återkommande partistämmor med start från 2012,

Att Centerpartiets partistyrelse ser över möjligheten att införa ”tematiska” stämmor, där ett fåtal politiska områden behandlas vid varje stämma

Uppsala, den 23 mars 2011

Oscar Sundevall

Hanna Wagenius

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s